Zadania i cele Stowarzyszenia

NPM_Logo_ostateczne.jpg

ZADANIA

1. Naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest podniesienie świadomości historycznej Polaków. Stowarzyszenie ma podejmować działania, które pozwolą przywrócić pamięć o wyjątkowych w historii Polski zdarzeniach, zjawiskach i osobach - które wywarły znaczący wpływ na bieg historii Polski (a także Europy i świata), a dziś są całkowicie lub częściowo zapomniane.

2. Promocja postaci historycznych w Polsce i za granicą. Uświadamianie wkładu obywateli polskich (oraz ich potomków) w rozwój cywilizacji, oraz wkładu obcokrajowców w naszą kulturę i historię.

3. Podniesienie atrakcyjności Polski, jej regionów i miast pod względem turystycznym - poprzez promocję dóbr kultury materialnej, atrakcji historycznych, kulinarnych, kulturowych, przyrodniczych oraz tradycyjnych obrzędów ludowych.

4. Wyrównanie szans rozwojowych regionów poprzez promocję ich dziedzictwa oraz zwiększenie dostępu do klasyki polskiej literatury.

5. Kultywowanie czystości języka polskiego.

6. Wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej.

7. Upowszechnianie wiedzy historycznej.

8. Prowadzenie różnego rodzaju kursów i szkoleń dla obywateli Polski i innych krajów w zakresie statutowej działalności Stowarzyszenia.

9. Aktywizacja społeczeństwa polskiego i władz Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie ratowania przed zapomnieniem świadomości historycznej narodu oraz odzyskiwania zaginionego dziedzictwa narodowego.

10. Rozwój kultury i nauki.

11. Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami polonijnymi oraz Polakami mieszkającymi poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

12. Współpraca z organizacjami o podobnym obszarze zainteresowań, które działają na terenie innych państw, ze szczególnym uwzględnieniem krajów europejskich.

 

CELE

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Inwentaryzowanie i sporządzanie dokumentacji, która pozwoli przywrócić pamięć o wyjątkowych w historii Polski zdarzeniach, zjawiskach i osobach.

2. Popularyzację wiedzy historycznej.

3. Doradztwo historyczne, prowadzenie analiz i studiów historycznych.

4. Gromadzenie materiałów i informacji związanych z celami stowarzyszenia.

5. Organizację imprez kulturalnych i rozrywkowych w przestrzeni miejskiej i plenerze (pod warunkiem przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.)

6. Organizację paneli tematycznych z zakresu historii, literatury, filozofii, sztuki .

7. Organizację wydarzeń muzealnych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

8. Udział stowarzyszenia lub jego członków w działaniach i inicjatywach władz, organizacji lub osób fizycznych i prawnych mogących przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.

9. Współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, partiami, stowarzyszeniami i fundacjami, placówkami naukowymi i edukacyjnymi w zakresie wynikającym z celów Stowarzyszenia.

10. Współpracę z instytucjami publicznymi, ambasadami państw, firmami oraz społecznościami lokalnymi przy kształtowaniu wizerunku miast, regionów oraz kraju.

11. Propagowanie wiedzy o symbolach narodowych – ich historii, znaczeniu, poszanowaniu.

12. Działalność wydawniczą i filmową.

13. Stworzenie i obsługa e-biblioteki.

14. Wyrażanie opinii w sprawach związanych ze statutową działalnością Stowarzyszenia.

15. Dochód Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×